Aktivitet, deltakelse og medlemsutvikling

Aktivitet og deltakelse

2012201320142015201620172018201920202021
Deltakere i gudstjenester215 631177 256180 390177 565179 209176 769170 145175 74353 38665 530
Antall gudstjenester1 8172 1122 0742 1182 2142 1962 2042 2409852 279
Dåpshandlinger1 2531 2181 2041 1341 2269159091 060875971
Konfirmerte1 2921 2071 1341 1511 1621 0631 0851 0461 2571 074
Vigsler232223198221262188181196134151
Begravelser og bisettelser896872942965944976934897844867
Deltakere på konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement120 33779 569116 53090 18193 832103 60697 66596 58631 80574 037
Antall konserter og musikkandakter og andre kulturarrangement408/144395/131397/135428/108441/80494/136404/214439/203306/100367/146
Antall kor37393736383931323026
Kormedlemmer1 0591 2111 0609869971 285839821814685
Frivillige2 6971 8461 8911 8522 1002 0562 3521 9061 5331 375

Vi ser av statistikken for gudstjenester at antall gudstjenester har vært flere enn noen gang, mens deltakelsen er mellom halvparten og en tredjedel av normalen. Dette skyldes de pålagte begrensningene for antall deltakere pr. arrangement som er regulert i forbindelse med pandemien. Flere gudstjenestearrangementer har vært et tiltak for at flere personer totalt sett kunne komme til gudstjeneste. For 2020 ser vi at antallet gudstjenester også var lavt da vi ble pålagt nedstenging i lengre perioder.

I 2020 ble mange gudstjenester og andre arrangement strømmet digitalt ettersom det ikke var tillatt med fysisk oppmøte i kirkene. I 2021 var ikke de nasjonale begrensningene like omfattende, da det stort sett var tillatt med fysiske arrangement med begrenset antall deltakere. Dette gjorde at man ikke prioriterte digitale overføringer i like stor grad som året før. Pandemien medførte at mange endret tidspunktene for både dåp og vigsel.

Dåp og konfirmasjon

Antall konfirmasjoner gikk ned fra 2020 til 2021, men når vi ser på tallene for de fem siste årene, holder det seg relativt stabilt. Antall døpte har gått ned siden 2017, men økte fra 2020 til 2021. Denne økningen er interessant med tanke på de begrensninger på antall deltakere som har vært pålagt kirkene under pandemien. Det er gjort en stor tilrettelegging med flere dåpsgudstjenester, men hvor bare ett og to barn har blir døpt i hver seremoni. Da har flest mulig fra hver familie kunnet delta.

Av samme årsak har det også vært mange konfirmasjonsgudstjenester dette året. Det ble lagt til rette for at man kunne velge å ha konfirmasjon enten om våren eller høsten. Til sammen ble det gjennomført 568 gudstjenester med dåp og 157 konfirmasjonsgudstjenester. I 2019 var disse tallene henholdsvis 408 og 85.

559 personer ble døpt i sin egen hjemmemenighet mens 483 ble døpt i andre sogn enten i Trondheim eller andre steder i landet. Det ble døpt 412 personer tilhørende andre sogn.

Medlemsutvikling 2011-2021

InnbyggeremedlemmerBefolkningsandel som er medlem i DnK
2011176 083136 58277,6%
2012179 038136 97776,5%
2013181 559133 14273,3%
2014185 190133 74972,2%
2015187 321131 19670,0%
2016190 476129 73268,1%
2017193 432129 67867,0%
2018196 075129 62966,1%
2019198 963129 00864,8%
2020205 071134 41165,5% Klæbu er med
2021207 518134 41564,8%
Endring 2020-2021+ 2 447+ 4-0,7 %-poeng
Endring 2020-2021+ 31 435– 2 167– 12,8 %-poeng

Befolkningen i Trondheim øker hvert eneste år, men stadig færre av disse er medlem av Den norske kirke. Hvis vi sammenligner med 2011 har antall medlemmer gått ned med 2 167 personer mens det samtidig har blitt mer enn 31 000 flere innbyggere. Dette betyr at i underkant av 65 % av befolkningen var medlem av Den norske kirke i 2021.

Det er ingen bydeler som skiller seg ut når det gjelder medlemsandel. I de bydelene med mest tilflytting, opprettholdes medlemstallet i større grad enn i de bydelene med liten tilflytting.

Foto øverst på siden: Konfirmanter på Ranheim og Charlottenlund. Foto: