Kirkeliv

2021 har vært nok et år der menighetene har blitt utfordret på raske endringer ved gjennom-føring av gudstjenester og aktiviteter for menneskene i byen. Ved stadig å hente frem nytt pågangsmot og kreative løsninger, har flere menigheter funnet gode bærekraftige måter og samles på. Det har vært et år der mange har strukket seg langt og fått til mye ved å gjøre ting på andre måter.

Foto øverst på siden: Strinda kirke. Foto: Ingrid K. Moxness

En investering i den digitale påmeldingstjenesten Check-in og ipad’er lagt ut i kirkene, gjorde registre-ringen ved deltagelse i gudstjenester og arrange-ment i kirkene enklere og oversiktlig med tanke på ansvaret for smittesporing.

Også dette året har beredskapsgruppen, som ble etablert av kirkevergen da pandemien startet med begge arbeidsgivere representert, hatt hyppige møter. Det gjorde at det også i 2021 gikk ut felles informasjon ved endringer av smitteregler, og mulighet for felles raske og tydelige tilbakemeldinger når det var behov for det. Erfaringer å ta med seg videre er at bålpanner utendørs har gjort kirka lettere tilgjengelig.

Gjennomførte konfirmasjoner, økende i antall, men kortere seremonier har gitt mange familier en viktig merkedag. Dette er også tilbakemeldinger fra de mange dåpsfamilier som har følt seg sett i den nærheten de mindre dåpsgudstjenestene har gitt.

Matutdeling har vært en økt aktivitet i mange menigheter. Ved levering av matposer på dører eller tilknyttet samlinger rundt bålpannen eller kirkemiddag.

Årsrapporten forteller om viktige og bærekraftige møter med byens unge gjennom U-kirke Trondheim (U-kirka).

U-kirke Trondheim

U-kirka er et satsingsområde for KfiT. Samskapings-prosjektet “Ung i Trondheim” mellom KfiT og Trondheim kommune, og med Nidelven menighet som vertsmenighet, har synliggjort mellomrom der unge har savn i sin livskvalitet. Det være seg voksent nærvær, mobbefri arena eller det basale behovet for mat.

Visjon:
«Å møte hele ungdommen, og sammen skape arenaer som både trengs og ønskes»

Mål:
«Ungdommer i Trondheim skal erfare forsterket livskvalitet»

De to største prosjektene i 2021 har vært Frokost-kafè- og Reservemat-prosjektet.

Leverer nærmere 400 kilo mat hver måned til byens ungdomsskoleelever. Det er et av sju U-kirkeprosjekter.

Yoghurt, eplejuice, appelsiner, tomater og mye annet godt fra hyllene legges på pallen. Hver måned hentes nærmere 400 kilo mat på Mat-sentralen. Den kjøres videre til ungdomsskole-elever som har behov for det. «Reservemat» er et av prosjektene til U-kirke Trondheim.

Reservemat er et av til sammen sju prosjekter U-kirke Trondheim per dags dato er engasjert i:

 • Frokostkafè
 • Reservemat
 • Lunsjkafe
 • Digital samtaletjeneste på Snapchat – #fortelldet
 • Ventil – fysisk samtaletjeneste for unge voksne
 • Ung messe
 • Dialoggrupper: Modige møter

Sammen med en av sine samskapingspartnere, Trondheim kommune, driver U-kirke Trondheim i dag «Frokostkafe» ved seks av byens ungdoms-skoler. Bakgrunnen var ønsket om å skape en åpen møteplass der man kunne komme i kontakt med unge, for å høre hva de har behov for i sin hverdag.

– Vi tenkte at på morgenen hadde gjerne ung-dommene ledig tid, så vi fant ut at vi skulle prøve på «Frokostkafe» der de unge kunne spise frokost sammen, forteller prosjektleder Katri Sundvall-Falck.

Ganske raskt etter oppstart så ansatte ved skolene at behovet for mat var stort. En rektor tok kontakt med U-kirka.

– Vedkommende oppdaget at det var elever som kom på skolen uten matpakke. Av ulike årsaker har de ikke mat å ta med seg hjemmefra, noe vi også hadde registrert, forteller Katri.Hun tok kontakt med Matsentralen, som fordeler overskuddsmat fra matvarebransjen til ideelle organisasjoner, for en avtale om å hente mat der.

Store og lange tanker

– Før vi kom i gang med prosjektet tenkte vi store og lange tanker om hva vi kunne gjøre. Så, etter et halvt år, så vi at det faktisk var helt elementære behov som at ungdom ikke har mat, at det var der vi ville engasjere oss, forteller U-kirkeprest Ranveig Svanholm.

Nå leverer altså U-kirka mellom 200-400 kilo reserve-mat til ungdomsskolene i Trondheim hver måned. U-kirke Trondheim er et byomfattende prosjekt, og ved de ulike skolene bidrar menigheter i nærområdet med frivillige hjelpere til Frokostkafeen. Maten finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Foto: Karina Lein

«Ikke rør frokostkafeen»

Katri ser ikke bort fra at det også etableres Frokost-kafe ved enda flere skoler, ikke minst med grunnlag i funnene til NTNU i sine undersøkelser av Frokost-kafeen. I den kvalitative forskningsrapporten «Ikke rør frokostkafeen» fant de følgende:

 • Fristed for mobbing
 • Bygger vennskap
 • Ungdommer trenger respekt og blide voksne som er interessert i dem
 • Voksen tilstedeværelse viktig
 • Relasjoner er viktig og velferd skjer i relasjoner
 • Sunn frokost er viktig

Nylig startet også «Lunsjkafe» opp ved en av skolene i Trondheim, et tilbud i langfriminuttet, der de unge får servert lunsj.

– Oppmøtet her har vært ekstremt godt. Vi håper å kunne igangsette dette ved flere skoler, men det er blant annet avhengig av at vi sammen med aktuelle skoler finner egnede lokaler, og ikke minst lagringsplass til maten.

Katri
Prosjektleder for U-kirka, Katri Sundvall-Falck, sjekker kjøleskapet.
Foto: Karina Lein

Å være til stede for ungdommer på sosiale medier er et av målene til U-kirke Trondheim; deriblant TikTok, Instagram og Snapchat. Fra 1. januar 2022 får prosjektet tilsatt en SOME- og kommunika-sjonsmedarbeider, som skal arbeide med U-kirka i sosiale medier.

Noen å snakke med

I koronatiden startet U-kirka en samtaletjeneste på Snapchat, «U-kirkechat», og inngikk et samarbeid med en tegneserieskaper som lagde tegneserie-striper over ulike temaer.
Tegneseriene ble publisert både på Snapchat og på Instagram-kontoen «u_kirkechat». – I løpet av koronatiden hadde vi over 100 samtaler, forteller Katri.

Skjermdump av tegneserien knyttet til samtaletjenesten på Snapchat.

Snakke om tro

– U-kirka skal møte hele ungdommen, også med tro og spiritualitet. Derfor samarbeider vi nå med Kirkelig dialogsenter om dialog-grupper for ungdom, forteller Svanholm.

Hun opplever det som veldig berikende å arbeide med ungdom, og gleder seg til å snakke med de om tro. – Ja, ærlig og åpent, mellom likesinnede og ulikesinnede. Dette med tro, eller ikke-tro, oppleves så personlig og også de unge har behov for rom der de kan snakke om dette, mener Ranveig.

For de unge som ønsker et rom for tro, inviterer U-kirka også til Ung Messe en gang i måneden. I etterkant er det kveldsmat og quiz.

Etter en kort messe i Tempe kirke, er det klart for kveldsmat, denne gangen pizza, og quiz i underetasjen.
Foto: Karina Lein

Nærværende voksne

– Vi skal møte ungdommene der de er, også i situasjoner de kanskje ikke burde være i, sier Katri. U-kirke Trondheim er også med i teamet «Ung på Sørsia». De samarbeider med Trondheim kommunes «Team som tåler»

– Vi ønsker å være nærværende, hyggelige voksne som er interessert i å snakke med dem, eller bare sette på et plaster, forteller Katri.

Ved å ha kontakt med så mange ungdommer som mulig ønsker U-kirka å få vite hva de unge ønsker seg for å få en enda bedre hverdag. – U-kirka bør være der det trengs, når det trengs, sier Katri.

Barnas katedral; et rom for undring, et rom for lek, et rom for alle

Barnas katedral er en byomfattende satsing for KfiT, i regi av Bakklandet og Lademoen menighet. I Barnas Katedral ønsker vi å skape åpne rom hvor barn fritt kan bevege, tenke og undre seg. Kreativiteten utforskes gjennom ulike kulturelle aktiviteter. Barnas Katedral bygges av og med barna i samspill med voksne.

Sommerkunstcampen ble svært godt tatt i mot av barna. Her lærer de ulike teknikker av ekte kunstnere, og da kan man stolt vise frem resultatet av maleriet av bryggerekka i Trondheim. Foto: kirken.no

Gjennom året har det vært gjennomført mange aktiviteter, blant annet Kirkeskipet, teaterverksted og workshops. Den første Sommer Kunst Camp foregikk den første skoleferieuken, og Barnas katedral deltok både på Green Fest og Møllenbergdagen med kunstverksted og på Kulturnatt.

Den populære dukkeforestillingen Farvel herr Muffin, om temaet «sorg» med påfølgende samtaler, ble besøkt av over 500 barnehagebarn og skoleelever fra hele Trondheim.

19. november var det en stor markering av Barnekonvensjonsdagen med 130 skoleelever. Geirmund Lykke, FN-sambandet, REDD barna og Søderberg og partners var med denne dagen, og barna fikk utfolde seg kreativt med kunst av ulike slag. De laget film, teater, dikt, maleri og sanginstallasjon, dikt, sang. Kunstverkene ble kjøpt av «Søderberg og partners Wealth manegement» der pengene gikk til UNICEF for barn som ikke har en mulighet til å gå på skole.

Høsten 2021 startet Barnas katedral et spennende samarbeid med stjernerestauranten CREDO, som lager bærekraftig middag på Kirkemiddagen en gang i måneden.

Hit er alle barnefamilier velkommen for å sitte sammen og nyte en god, sunn middag sammen. Under stjernehimmelen i kirka er det god og lun atmosfære, med pyntede bord. Når maten er spist opp, kan barna bevege seg fritt rundt i kirka, mens de voksne kan sitte og nyte en kopp kaffe i fred og ro.

To små som koser seg under middag med Credo. Foto: Frank Foss

Trosopplæring under pandemien

Å drive med trosopplæringsarbeid dette året har krevd mange sett med alternative planer, rause doser av kreativitet, tålmodighet og omstillingsevne for både liten og stor.

Til tross for kohortinndelinger i øst og vest har vi møtt mange barn og unge. Som kirke har vi virkelig snudd oss rundt og sett på hvordan vi kan drive trosopplæringsarbeid med de rammene vi har hatt gitt pandemien. Vi har gjennomført bokutdelinger over flere gudstjenester og samlinger, arrangementer har blitt gjennomført ute på kirkebakken, og vi har blant annet hatt konfirmantundervisning på Teams. Familiene har fått tilbud om hjemlevering av kirkebøker og materiale, og vi har fått møtt mange på dette viset! Babysang har vært en av de kontinuerlige tiltakene hvor det har vært lett gjennomføre i mindre grupper, med flere grupper pr. dag slik at mange har hatt muligheten til å delta. Babysang har også vært gjennomført på trilleturer!

Matutdeling gir mennesker og miljø en ny sjanse!

Arbeidet med matlevering er mer enn å bare levere mat til mennesker som lever under trange kår. Man møter mennesker som ikke bare er i en sårbar posisjon når det kommer til økonomi, men det er også ofte andre utfordringer hos de menneskene vi møter. Det kan være at den dagen du kommer innom med to bæreposer med mat er den eneste sosiale kontakten det mennesket du møter har i løpet av en uke, så det er godt å av og til tilby å slå av en prat, høre hvordan de har det og gi støtte og omsorg i hvert møte.

Andre man møter kan ha store språklige utfordringer og har så godt som ingen norske venner. Da kan man av og til takke ja til å komme inn og drikke en kopp kaffe og snakke norsk sammen og gjennom disse møtene fortelle om forskjellige språkcafeer kirken i Trondheim har å tilby, eller hjelpe dem å oversette et brev fra skolen eller barnehagen som de ikke forstår.

Lange tradisjoner på Lademoen
Matutdeling i Lademoen menighet er en gammel tradisjon. Allerede da diakonissene dukket opp i området på slutten av 1800-tallet, sto kirka bak suppeservering og andre former for matutdeling til fattige og trengende. Og sikkert før den tid også.

På starten av 2000-tallet ble tradisjonen tatt opp igjen med utdeling av overskuddsmat, men organiseringen var komplisert og tiltaket lagt ned etter en tid. Men så kom Matsentralen i 2018, og Lademoen kirke ble på ny arena for utdeling av matposer i forbindelse med arrangementet «Kirkemiddag» en gang i måneden.

Foto: kirken.no

Arbeidet gikk jevnt og trutt til pandemien kom, og mange tiltak måtte avlyses og stenges. Kirka ble også stengt. Men ikke matutdelinga, for her var det mye engasjement og stort behov. Dessuten var kirketrappa fortsatt mulig å benytte selv om kirkedøra var stengt.

Ansatte og frivillige samarbeidet om å hente mat og pakke i poser. Deretter ble det utdeling på kirketrappa. Jungeltelegrafen gikk, og flere ønsket mat. Vi økte ganske fort fra ca 20 poser til 35 i løpet av 2020. I 2021 økte etterspørselen ytterligere, i alt ble det delt ut 686 poser i 2021, og vi har i dag 65 personer/familier i menigheten som ønsker en slik ekstra hjelp et par ganger i måneden.

Den vesle ordvekslingen på kirketrappa i starten av pandemien, viste seg å være et godt møtepunkt. Det å endelig møte noen utenfor husstanden og veksle ord og blikk var tydelig etterlengtet. Da vi endelig kunne invitere folk inn i kirkebygningen igjen, var lettelsen stor for mange.

Annenhver tirsdag møtes nå mennesker fra hver sin kant med hver sin bakgrunn for sammen å «gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse».

Det er Matsentralen Trøndelag som har dette fine mottoet. I samarbeid med dem greier vi å lage en liten fest annenhver tirsdag ved å fylle noen poser med overskuddsmat, og fordele dem på mennesker som kan trenge litt ekstra. Dermed redder vi mat fra å bli kastet, vi sparer miljøet og noen får et lite økonomisk pusterom. Den korte praten på kirketrappa idet posene ble delt ut, er nå flyttet inn i kirka og gitt muligheter til å bli lengre og varmere.

«Vakkert, intimt og veldig koselig»

«Nå er dette tredje barnet jeg har konfirmert, og endelig var det en gudstjeneste der jeg fikk med meg alt, varigheten var så passe lengde at vi ikke koblet av underveis. Det var vakkert, intimt og veldig koselig»

Konfirmantmor 2021

Ikke alle konsekvenser av koronapandemien har vært negative. Grunnet smittevernrestriksjonene var vi nødt til å dele konfirmasjonsgudstjenestene i mindre grupper, og hver konfirmant kunne ha med færre gjester til seremonien. Dette førte til at vi kortet ned konfirmasjonsgudstjenestene til ca 30 min, og var litt redde for at vi kanskje mistet noe av høytidspreget. Men etter tilbakemeldingene vi fikk fra dette, kan vi si at det var en suksess. Med færre konfirmanter i gudstjenesten fikk vi fine og intime sermonier, der hver konfirmant følte seg sett og verdifull, og tilbakemeldingene fra både konfirmantene selv og familiene var utelukkende positive.

Bålpannetreff i Byåsen kirke
Etter en lengre periode med nedstenginger pga. pandemien startet vi opp med Bålpannetreff i 2020. Folk hadde behov for et treffpunkt hvor de kunne møtes og ha noen å prate med. Dette viste seg å være et så populært tiltak at vi fortsatte med det også våren 2021. Vi hadde 13 bålpannetreff i vårsemesteret, hvor vi serverte bålkaffe og toast grillet på bålpanna. Etter ønske fra deltakerne stilte prestene opp og holdt andakt og vi sang en salme til.

Populært bålpannetreff

Alt fra 7 – 23 mennesker besøkte bålpanna hver gang. Det var stort sett eldre som bor i menigheten som kom, men av og til kom det også et par stykker som tok turen i lunsjpausen sin. Uansett hvor kaldt det var, gjennomførte vi bålpannetreffene. En gang var det -15⁰C, men allikevel kom det ganske mange. Det tyder på at behovet var stort. Diakon og en frivillig sto for arrangementet.

Foto: kirken.no

Åpen kirke og lystenning i Lade kirke på tirsdager:

Da vi måtte stenge kirkene i mars 2020 begynte vår sokneprest Angelika Grandy-Teig med Åpen kirke med bønn og lystenning i kirka hver dag kl. 12. De første ukene var vi bare på kirketrappa og tente lys, men etter hvert kunne vi åpne kirkerommet og ta imot folk. Etter hvert ble det Åpen Kirke hver tirsdag kl. 12 som fast tidspunkt for lystenning, stillhet og fellesskap i kirka. Oppmøtet høsten 2020 var mellom 5 og 12 personer per samling, i 2021 har det vært 12-15 til stede hver uke. Det har utviklet seg en liten liturgi som varer fra kl. 12 til 12.15. Etterpå henter vi fram medbrakt termos og drikker en kopp kaffe sammen. Mange uttrykker at dette har blitt et viktig medmenneskelig møtested i en ellers ganske ensom koronatid.

Sokneprest Angelika Grandy-Teig tenner lys ved Lade kirke. Foto: kirken.no

Neste kapittel

Gravplassforvaltningen