Om virksomheten

Neste kapittel

Leder – fellesrådsleder og kirkeverge